Het Project

Hoewel de regio Zuidoost-Nederland internationaal wordt geroemd om haar technologische innovatiekracht, is er ook  een grote groep mensen die worstelt met het vinden van passend werk dat ook op de lange duur passend blijft. Het P4W project is in het leven geroepen om dit probleem aan te pakken. Voor een groot deel is deze problematiek toe te schrijven aan een gebrek aan transparantie op de arbeidsmarkt. Voor zowel werkgevers als werknemers is het moeilijk in te schatten wat er in de toekomst aan vaardigheden nodig is. De tien betrokken (publiek-private) partners in het project zetten zich er voor in dit te verhelpen door een innovatief loopbaanplatform te ontwikkelen.

Onze oplossing

In Passport4Work wordt gewerkt aan een vernieuwend loopbaanplatform waar professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Aan de basis hiervan staat een persoonlijk skillsprofiel, waarin met behulp van gamification, door video’s, spelvormen en coaching, een compleet beeld wordt geschetst van iemands talenten en mogelijkheden, zijn of haar ‘skills’. Dit profiel wordt aangevuld met gegevens zoals genoten opleiding en werkervaring.

Het paspoort biedt de werkzoekende de mogelijkheid naar ander werk of andere passende beroepen uit te kijken op basis van diens persoonlijke profiel. Dat kunnen beroepen binnen de eigen sector zijn maar ook daarbuiten. Ook kunnen straks op maat gemaakte eLearnings (online scholing) gevolgd worden op de Passport4Work website. Al deze informatie kan vervolgens, met toestemming van de werkzoekende, gedeeld worden met werkgevers, die zo bijgestaan worden in hun zoektocht naar passend personeel. P4W helpt werkgevers hun vacatures scherper vorm te geven met name op het gebied van benodigde skills.

Een belangrijke voorwaarde om op basis van skills werkzoekenden aan werkgevers te koppelen is dat we allemaal hetzelfde verstaan onder skills. Het onderzoeken en ontwikkelen van een landelijke “skills taal” is om deze reden een belangrijke activiteit in het project.

P4W richt zich, in eerste instantie, op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en is verbonden met regionale initiatieven zoals de Gasvrije wijken in Eindhoven en Robotica. Daarnaast wordt er op landelijk niveau ook samengewerkt met toonaangevende organisaties en de G5-gemeenten.

De belangrijkste doelen van Passport4Work:
  • Ontwikkeling van een werknemerspaspoort bruikbaar binnen meerdere sectoren van de arbeidsmarkt. Het paspoort komt tot stand door gebruik van een vernieuwende manier van het inventariseren van iemands mogelijkheden. Denk aan games en rollenspellen en zo min mogelijk gebruik van teksten

  • Ontwikkeling van op maat gemaakte eLearnings

  • Zorgen voor een betere en transparantere verbinding tussen werkgevers en werknemers door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een gemeenschappelijke “skills taal”

Beoogde resultaten
0
ingevulde skills passpoorten
0
actief deelnemende werkgevers die met P4W beter invulling kunnen geven aan recruitment
0
deelnemers hebben meer inzicht in hun eigen skills en relevante eLearnings om deze verder te verbeteren
0
matches van werkzoekenden met werkgevers

De gemeente Eindhoven is als penvoerder betrokken bij het project en is gemotiveerd om er een succes van te maken.

“De arbeidsmarkt van nu vraagt om meer inzicht en andere vaardigheden bij werkzoekenden, om te passen bij openstaande vacatures. Door dit project zetten we samen met onze partners een stap om dat mogelijk te maken. Passport4Work is een innovatie waar werkzoekenden, werkgevers en jobcoaches bij gebaat zijn.“

Yasin Torunoglu, Wethouder Wonen, Wijken, Werk en Ruimtelijke Ordening